Overslaan en naar de inhoud gaan

Keuring en controle stookolietank

MATTEC is erkend voor het keuren en controleren van uw stookoliereservoir. Wij voeren de werken uit conform VLAREM (Vlaams Reglement Milieuvergunningen) die wettelijk van toepassing zijn.

Keuring

Het plaatsen van een nieuwe stookolietank moet gebeuren onder toezicht van een erkend technicus. Na plaatsing en voor ingebruikname maken wij een certificaat op, waaruit ondubbelzinnig moet blijken dat de opslaginstallatie voldoet aan de geldende regelgeving.

Periodieke controle stookoliereservoir

Het laten controleren van uw mazouttank of stookolietank is wettelijk verplicht. Het doel van een mazouttank controleren is om de bodemverontreiniging tot een minimum te herleiden.

Hoe vaak uw stookolietank moet gecontroleerd worden, hangt af van het volume van de tank, de plaatsing ervan (ondergronds of bovengronds) en de ligging (binnen of buiten de waterwingebieden en beschermzones)

Na controle wordt er een conformiteitsattest afgeleverd en krijgt uw stookolietank een groene, oranje of rode dop/merkplaat, afhankelijk van het resultaat.

Wanneer moet de periodieke controle doorgaan:

Tank met opslag van minder dan 5000kg (6000 liter):

Een ondergrondse stookolietank moet om de 5 jaar gecontroleerd worden.

Een ondergrondse stookolietank die vóór 1 augustus 1995 in gebruik genomen werd, moest vóór 1 augustus 2002 een eerste keer een periodieke controle ondergaan.

Een bovengrondse stookolietank moet sinds 1 maart 2009 na ingebruikname niet meer periodiek gecontroleerd worden. Alleen de controle bij de plaatsing is verplicht.

Hebt u een bovengrondse tank die vóór 1 maart 2009 in gebruik werd genomen?

Dan bepaalt de ‘datum voor volgende controle’ op het laatste conformiteitsattest of er nog controle nodig is.

  • Staat er op het laatste onderhoudsattest dat de volgende controle op 1 maart 2009 of een latere datum moet gebeuren? Dan bent u niet verplicht uw tank periodiek te laten keuren.
  • Staat er op het laatste onderhoudsattest dat de volgende controle op een datum vóór 1 maart 2009 moet gebeuren? Dan bent u verplicht de bovengrondse tank nog een laatste keer te laten controleren.

Een bovengrondse stookolietank die vóór 1 augustus 1995 in gebruik genomen werd, moest vóór 1 augustus 2003 een controle ondergaan. Na deze datum zijn geen periodieke controles meer verplicht.

Tank met opslag van meer dan 5000kg (6000 liter):

Een ondergrondse stookolietank moet

  • om de 2 jaar een beperkt onderzoek ondergaan (dit moet jaarlijks gebeuren als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt) en
  • om de 15 jaar een grondig algemeen onderzoek ondergaan (dit moet om de 10 jaar gebeuren als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt). Ondergrondse tanks van gewapende, thermohardende kunststof zijn vrijgesteld van het grondig algemeen onderzoek.

Een bovengrondse stookolietank moet

  • om de 3 jaar een beperkt onderzoek ondergaan
  • en, als de tank een inhoudsvermogen van meer dan 20.000 liter heeft, bijkomend om de 20 jaar een algemeen onderzoek ondergaan.

Definitieve buitengebruikstelling stookolietank

Ook bij de definitieve buitengebruikstelling van een stookolietank moet de erkende technicus een certificaat opstellen waarin hij bevestigt dat deze buitengebruikstelling is gebeurd volgens de regels van het vak. Voor bovengrondse houders met een inhoud van minder dan 5000 kg hoeft dit niet.

Meer informatie vindt u op de website van Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: www.lne.be/controle-onderhoud-en-buitengebruikstelling-stookolietanks

 

Erkend technicus stookolie Informazout