Overslaan en naar de inhoud gaan

Verwarmingsaudit

Een verwarmingsaudit beoordeelt het rendement van een verwarmingsketel en de ketelgrootte ten opzichte van de verwarmingsbehoeften van een gebouw. Oudere verwarmingstoestellen hebben vaak een slecht productierendement. De audit geeft aan welke maatregelen (van verbeteringsvoorstellen tot de vervanging van een ketel) aangewezen zijn.

Wanneer is een audit nodig?

De eigenaar van een centraal stooktoestel, met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen onder 100 kW moet om de vijf jaar een verwarmingsaudit laten uitvoeren.

Concreet dient de audit plaats te vinden bij een volgend periodiek onderhoud (jaarlijks in geval van stookolie, tweejaarlijks in geval van gas) en dit vanaf het moment dat het stooktoestel vijf jaar oud is.

(wettelijk gaat de verplichting dat centrale stooktoestellen in het Vlaamse Gewest een periodieke verwarmingsaudit moeten ondergaan terug op artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater).

Voor verwarmingsinstallaties met een vermogen boven 100 kW of installaties in cascade zijn de verplichte termijnen korter. Een stookolie-installatie moet u als eigenaar om de twee jaar laten auditeren, een gasinstallatie om de vier jaar.

Wat moet?

Bij verwarmingsaudits is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen het wettelijk vereiste gedeelte en de uitgebreidere studie. Het wettelijk vereist gedeelte berekent het seizoensrendement van uw installatie, samen met de terugverdientijd bij de installatie van nieuwe stookketels.

Wat kan?

Naast het wettelijk vereiste gedeelte kan een verwarmingsaudit een uitgebreidere studie integreren. Deze studie omvat een breder pallet van aanbevelingen:

  • het aftoetsen van alle wettelijke vereisten van uw stookplaats.
  • de optimalisaties van de huidige installatie.
  • de berekening van de temperaturen op elke ketel.
  • de berekening of het opnieuw in dienst stellen van een cascaderegeling zinvol kan zijn.
  • het waterzijdig inregelen van de vertrekken in uw installatie.
  • het samen bekijken van elektriciteitsproductie en verwarming (WKK) indien mogelijk.

Hoe berekent Mattec de kostprijs van een verwarmingsaudit?

De kostprijs voor de uitgebreide studie hangt af van het type audit, maar ook van de gegevens in de documentatie die nodig is ter voorbereiding van de audit. De kostprijs is steeds inclusief een uitgebreide bespreking en presentatie van de resultaten ter plaatse. Voor meer info, contacteer ons.